ප්‍රේමනීය වියමනට දායක වූවන් කිහිප දෙනෙක්

සයුරු හා නිරූ එක්ව කාලය හා අවකාෂය අතර සැරිසරමින් වියන ප්‍රේමනීය වියමනට දායක වූවන් කිහිප දෙනෙක්…….
අති උතුම් දළයිළාමා, හාමුදුරුවෝ, ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ, පණ්ඩිත් අමරදේව, ලයනල් වෙන්ඩ්ට්, චිත්‍රසේන, සර් මුතු කුමාරස්වාමි, ආචාර්ය ආනන්ද කුමාරස්වාමි, අන්ද්‍රයස් සිල්වා මුහුන්දිරම, රාමනාදන් සොහොයුරන්, මහගමසේකර, මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක, ජෙනිෆර් ලෝෆස් ,පියසීලි විජේගුනසිංහ, ජගත් වීරසිංහ, අනුර මනතුංග, කිංස්ලි ගුණතිලක, රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනුර බණ්ඩාරනායක, දිනේෂ් ගුනවර්ධන, පිදුරංගල ගමේ කිරිබණ්ඩා….